Windenergie met minder subsidie

Wind energie

De verwachting is dat de productie van wind energie enorm zal toenemen om aan de doelstelling te kunnen voldoen van duurzame energie. In 2020 moet 20% van de energie in Europa komen uit duurzame energiebronnen, zoals windenergie, zonne-energie, bio energie en aardwarmte.

Het kenmerk van windenergie is dat het volledig afhankelijk is van het weer. In de winter waait het vaker en dan wordt er (te) veel geproduceerd. De meeste stroomopbrengst uit ZonPV is er als het weinig waait. Stroom uit Biomassa kan worden gestuurd. De combinatie van deze drie duurzame energie bronnen genereert de mogelijkheid om stroompakketten te kunnen aanbieden.

Intocon Energie combineert de stroomproductie van ZonPV, Windmolens en Biomassa in één pakket en hierdoor wordt de groene stroom prijs stabieler. Met de resultaten die wij in het verleden hebben behaald, zijn we ervan overtuigd dat het Energiecluster u aantrekkelijke kansen kan bieden. Wit u meer weten om met windinstallatie(s) aan te sluiten bij ons Energiecluster? Neem dan contact met ons op.

Stap 1

U wilt uw stroom tegen de hoogste prijs op het energienet leveren.

Stap 2

U wilt uw windmolen laten sturen naar het hoogste rendement zonder dat het u veel tijd kost.

Stap 3

Intocon Energie verkoopt uw groene stroom zorgt continu voor een optimaal rendement. Eenvoudig en snel!

Wind energie

De verwachting is dat de productie van wind energie enorm zal toenemen om aan de doelstelling te kunnen voldoen van duurzame energie. In 2020 moet 20% van de energie in Europa komen uit duurzame energiebronnen, zoals windenergie, zonne-energie, bio energie en aardwarmte.

Het kenmerk van windenergie is dat het volledig afhankelijk is van het weer. In de winter waait het vaker en dan wordt er (te) veel geproduceerd. De meeste stroomopbrengst uit ZonPV is er als het weinig waait. Stroom uit Biomassa kan worden gestuurd. De combinatie van deze drie duurzame energie bronnen genereert de mogelijkheid om stroompakketten te kunnen aanbieden.

Intocon Energie combineert de stroomproductie van ZonPV, Windmolens en Biomassa in één pakket en hierdoor wordt de groene stroom prijs stabieler. Bij veel zon is er vaak weinig wind. Bij veel wind schijnt de zon meestal matig.

Waarom is het voor u interessant?

  • U ontvangt de hoogste prijs voor uw groene stroom.
  • Intocon Energie ontneemt u de zorgen van het volgen van alle ontwikkelingen omtrent energieprijzen.
  • Intocon Energie regelt voor u de contractuele wijzigingen.
  • Dankzij een portefeuille van meer dan 500 miljoen kWh per jaar is Intocon Energie een professionele speler op de duurzame energiemarkt.
  • Intocon Energie rekent als vergoeding maar een kleine bijdrage van uw geleverde energie omzet aan het energie net. Hiermee is het voor u maar ook voor Intocon Energie belangrijk om een zo goed mogelijke energieprijs te realiseren.