Intocon Energie specialist in groene stroom

Over Intocon Energie

Al meer dan 15 jaar hebben Intocon Energie en Ekwadraat ervaring in de verkoop van groene stroom. Begin oktober 2020 zijn de portefeuilles van deze bedrijven geclusterd, resulterend in een totale portefeuille van meer dan 500 miljoen kWh aan groene stroom per jaar. Verschillende vormen van groene energie worden verzameld, van wind- en zonne-energie tot biomassa-energie (zie ook www.intoconenergie.nl). Een voordeel van dit grote cluster is dat het zorgt voor een sterke concurrentiepositie en de daarbij behorende lage kosten voor onbalans. 

Door onze jarenlange ervaring hebben wij de kennis en kunde opgebouwd om duurzame energie zo rendabel mogelijk aan het net te leveren. Hierdoor hebben wij de afgelopen 15 jaar structureel minstens een 10% hogere opbrengsten kunnen realiseren dan de prijs die u ervoor zou krijgen op de APX/EPEX (daghandel) markt. Dit levert een goed rendement op en bovendien bespaart het u als clusterlid tijd en administratieve rompslomp. 

Om dat goede rendement te behalen, is Intocon Energie dagelijks actief in de energiemarkten. Wij behartigen het belang van de producent en streven naar optimale opbrengst. Wij hebben een strategie ontwikkeld waarmee wij een hoge prijs kunnen behalen op basis van de eigenschappen van u als producent, de actuele marktsituatie en een beperkt risicoprofiel. In deze strategie wordt er met beperkt volume gehandeld op de APX/EPEX markt en wordt het grootste deel van het volume op de ENDEX-markt (termijn markt) verhandeld. Wij zijn onafhankelijk en werken alleen met betrouwbare contractpartijen om ongewenste risico‚Äôs uit te sluiten. 

Strategie

Onze strategie is extra aantrekkelijk als u gebruik maakt van de SDE-subsidie voor uw installatie voor duurzame stroom. De hogere opbrengst die op de termijnmarkt wordt gerealiseerd, wordt namelijk niet in mindering gebracht van uw SDE en is dus een extra inkomstenbron. De reden hiervan is dat het correctiebedrag van de SDE wordt bepaald door de waardes op de dagmarkt en niet op de termijnmarkt. Valt het correctiebedrag laag uit, dan zult u meer SDE ontvangen. Zijn de prijzen op de dagmarkt relatief hoog geweest, dan krijgt u een lager bedrag aan SDE. Kortom, de prijs die u krijgt voor uw energie op de dagmarkt maakt eigenlijk niet uit, omdat dit verwerkt wordt in het correctiebedrag. Met onze strategie handelen wij voornamelijk op de termijnmarkt, waardoor wij structureel een hogere prijs hebben gerealiseerd dan de dagmarkt.

Werkwijze

U kunt bij ons cluster op individueel niveau bepalen welk gedeelte van de leveringen u vast wenst te zetten op de ENDEX-markt. Hierdoor kunt u op basis van uw eigen energieprofiel en risicobereidheid een gedeelte van de inkomsten gegarandeerd vastzetten. Intocon Energie zal alle wijzigingen in de energiemarkt analyseren en steeds proberen om de omzet voor de klant te optimaliseren. Om te bepalen welk gedeelte van de leveringen u vast wenst te zetten, kunnen wij u op basis van maatwerk voor uw situatie adviseren.